Limango Polska Sp. z o.o i jego partnerzy proszą o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, aby móc między innymi dostosować stronę do Twoich indywidualnych potrzeb. Wchodząc na tę stronę, przez link lub kliknięcie „ OK ”, wyrażasz na to zgodę. Możesz odwołać zgodę tutaj.
Jeszcze wygodniejsze zakupy z aplikacją limango

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych zbieranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z klubu zakupowego www.limango.pl („Klub”) i outletu www.limango-outlet.pl („Outlet”) jest Limango Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław („Limango”). Oznacza to, że Limango odpowiada za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 71 721 77 77, adresem e-mail: pomoc@limango.pl lub adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej. Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@limango.pl.

 

 

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy dane o Twoich preferencjach i aktywności w Klubie i Outlecie?

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze stron www.limango.pl i www.limango-outlet.pl informacje o Tobie są zbierane i częściowo zapisywane w plikach cookies. Pozwala nam to lepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę i prezentować Ci te, treści które mają szansę cię zainteresować. Dzięki temu możemy: powiadamiać Cię o planowanym starcie marek, które lubisz, przesyłać Ci informacje o konkursach, w których możesz zdobyć atrakcyjne nagrody, oferować Ci ekskluzywny wcześniejszy dostęp do niektórych kampanii, wybierać dla Ciebie z naszej szerokiej oferty te kampanie, które naprawdę Ci się spodobają.

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

 

Analiza Twoich zachowań pomaga nam lepiej zrozumieć Twoje zwyczaje i oczekiwania oraz dostosować się do Twoich potrzeb. W celu zapewnienia Ci dostępu do spersonalizowanych ofert, rabatów i innych korzyści, dostosowanych do Twoich preferencji, Limango będzie dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i zachowań i na tej podstawie podejmować zautomatyzowane decyzje (np. o przesłaniu Ci określonych ofert). Konsekwencją podejmowania takich decyzji będzie dla Ciebie dostęp do spersonalizowanych ofert oraz otrzymywanie indywidualnych bonów lub innych korzyści. Dzięki korzystaniu przez nas z zaawansowanych technologii, promocje oraz informacje o nich często będą opracowywane i wysyłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko zapoznać się z ich treścią. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest łącząca nas umowa o świadczenie usług (uczestnictwo w Klubie i Outlecie) oraz nasz uzasadniony interes.

 

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane dotyczące Twoich preferencji i aktywności w Klubie i Outlecie?

 

- dzięki temu możemy lepiej poznać Twoje preferencje i wyświetlać Ci kampanie, które Cię zainteresują
- zapewnić Ci możliwość samodzielnego decydowania jakie informacje będziesz od nas otrzymywać
- zadbać o ciągłe podnoszenie jakości naszej oferty i obsługi

 

Prosimy Cię też o zgody na przesyłanie informacji - bez nich nie będziemy mogli przesyłać Ci powiadomień o naszych kampaniach, ofertach i promocjach ani o akcjach specjalnych. Nie będziemy też mogli powiadamiać Cię o bonach czy zniżkach.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Klubu i Outletu przetwarzamy w następujących celach:

1. zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. umowy o świadczenie usług (pkt 2.1.6. naszego regulaminu) lub umowy sprzedaży (pkt 2.1.7. regulaminu). Twoje dane przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia konta i składania zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;

2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym: a. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, b. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”). Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo: a. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe, b. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu produktu, lub, w zakresie danych dotyczących Twoich zamówień, przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich zamówień. Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”). Twoje dane będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes);

3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, konkursów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4. kontakt z Limango – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. za pomocą czatu, formularza kontaktowego, czy poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy);

5. marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (jeśli wyrazisz na nią zgodę) lub drogą pocztową, przyznawanie bonów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych w Klubie i Outlecie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – jeśli zostanie on wyrażony przed rozwiązaniem umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6. organizacja konkursów (jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Do zawarcia umów wymagamy podania przez Ciebie danych wskazanych w formularzu rejestracji lub w formularzu zakupu. Dodatkowo, możemy poprosić Cię o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy jednak mogli przyznawać Ci dodatkowych korzyści np. bonów urodzinowych). Podanie danych zbieranych przez Limango nie jest wymogiem ustawowym. W trakcie trwania umów i korzystania przez Ciebie z Klubu i Outletu, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych, przykładowo o przeglądaniu określonych treści lub zakupie określonych produktów, co jest konsekwencją korzystania przez Ciebie z naszych usług i stosowania przez nas plików cookies i narzędzi analitycznych. Dzięki tej technologii, Limango jako administrator danych będzie przechowywać i uzyska dostęp do informacji dotyczących Twojej aktywności w Klubie i Outlecie w celu dostosowania do Twoich preferencji reklam towarów lub usług Limango, oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości informacji prezentowanych Ci w ramach przeglądarki.

 

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

 

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom wspierającym nas w naszej bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Klubu i Outletu. Mogą być nimi: a. spółki z grupy kapitałowej, w szczególności Limango GmbH, b. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych, c. zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT), d. podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji, e. podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową, f. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, g. operatorzy płatności internetowych, h. podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych.

 

 

Czy Twoje dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Twoje dane mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza marketingowych oraz wspierających funkcjonalności Klubu i Outletu. Nasi partnerzy mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA. Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych państw, wystarczy że skontaktujesz się z nami wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

 

 

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

 

Czy moje dane są bezpieczne w limango?

 

Twoje dane w limango są całkowicie bezpieczne. Na stronie www.limango.pl (Klub i koszyk) dane są szyfrowane certyfikatem EV (Extended Validation). Jest to certyfikat SSL o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Jest on dedykowany dużym instytucjom przetwarzającym dużą ilość danych wrażliwych - takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, służba zdrowia czy ecommerce. W Outlecie stosujemy certyfikat OV czyli certyfikat SSL o rozszerzonym sposobie weryfikacji. Uzyskaliśmy też certyfikat PCI-DSS potwierdzający najwyższą jakość w zakresie procedur i bezpieczeństwa przetwarzania danych (w tym kart płatniczych). Co kwartał podlegamy zewnętrznym testom penetracyjnym PCI ASV sprawdzającym podatność naszego sklepu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane w bazach. Stosowane przez nas rozwiązania gwarantują, że wszystkie dane naszych Klientów są dobrze chronione. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 71 721 77 77, adresem e-mail: pomoc@limango.pl. Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@limango.pl.