Kupony rabatowe do limango

 

1. Zasady przyznawania kuponów:
Kupony to wartość obniżająca koszt zakupu, którą otrzymać może każdy zarejestrowany Użytkownik limango.
Kupony są przyznawane w trakcie trwania akcji promocyjnych o różnym charakterze.
Okres obowiązywania danego kuponu oraz kwota minimalna dla jego wykorzystania są zawsze określone w materiałach promocyjnych.
Za datę rozpoczęcia obowiązywania kuponu, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, uznaje się moment dostarczenia informacji o przyznanym kuponie.
Limit kuponów w promocji wynosi 100 sztuk, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

2. Zasady realizacji kuponów:
Klient może zrealizować przyznany kupon tylko jeden raz, w wyznaczonym i określonym w materiałach promocyjnych okresie.
Okres ten może się zmieniać w zależności od promocji, natomiast data ważności kuponu zostanie podana w materiałach promocyjnych, a także w zakładce Moje Konto/Kupony i rabaty.
Kuponu nie można łączyć z innym kuponem lub rabatem w ramach jednego zamówienia.
Kupon obejmuje wszystkie kampanie sprzedażowe, z wyłączeniem kampanii typu Deals - chyba że jest określone inaczej w materiałach promocyjnych akcji.

3. Zasady zwrotu produktów zakupionych z użyciem kuponu: 
W przypadku zwrotu całego zamówienia złożonego z wykorzystaniem kuponu rabatowego, zwrócona zostanie kwota faktycznie uiszczona przez Kupującego.
Kupon zostanie ponownie przypisany do konta Klienta, pod warunkiem że nie utracił ważności.
W przypadku zwrotu części towaru podstawą do rozliczania będzie wartość nieodesłanych produktów z zamówienia. Jeśli będzie ona równa lub wyższa od kwoty upoważniającej do wykorzystania kuponu, zwrócona zostanie pełna kwota za odesłany towar. Jeśli będzie niższa, zwrócona zostanie kwota za odesłany towar, pomniejszona o wartość kuponu.

Regulaminy akcji marketingowych w Serwisie limango.pl