Compliance – zapewnianie zgodności

Limango Polska rozumie zgodność swoich działań z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami firmy jako oczywistą podstawę każdej działalności biznesowej. Limango oczekuje kompleksowego przestrzegania przepisów nie tylko od wszystkich swoich pracowników, ale także od wszystkich osób trzecich, które współpracują z Limango Polska. Aby to zapewnić i uniknąć potencjalnych szkód, ważne jest, aby wykryć naruszenia compliance na wczesnym etapie.

Tutaj również potrzebujemy Waszej pomocy!

W związku z tym chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby wyraźnie prosić i zachęcać wszystkich do zgłaszania ewentualnych przypadków, które wydają się podejrzane. Mogą one dotyczyć na przykład naruszeń obowiązującego prawa, kodeksów postępowania lub wewnętrznych regulacji Limango Polska. Każde zgłoszenie jest następnie sprawdzane, oceniane i konsekwentnie monitorowane przez nasz dział compliance. Chcesz przesłać zgłoszenie (naruszenie compliance lub podejrzenie innej sprawy)? W tym celu należy skorzystać z cyfrowego kanału informowania o nieprawidłowościach "SpeakUp". W razie potrzeby zgłoszenie można przesłać anonimowo. Aby to uczynić, ważne jest, aby nie wprowadzać żadnych danych, które pozwalająna zidentyfikowanie konkretnej osoby. W takim przypadku (o ile jest to możliwe) nie należy składać zgłoszenia za pośrednictwem komputera udostępnionego przez pracodawcę.

Do portalu dla sygnalistów "SpeakUp":

SpeakUp (polski) SpeakUp (angielski) Ponadto istnieje możliwość poufnego kontaktu z osobą pełniącą funkcję ombudsmana (rzecznika): adwokat dr Rainer Buchert. Jako adwokat podlega prawnie uznanemu obowiązkowi zachowania poufności i nie może przekazywać żadnych informacji osobom trzecim bez odpowiedniej zgody. Dr Rainer Buchert: tel: +496971033330 lub 06105-921355; email: dr-buchert@dr-buchert.de

* Rekomendowana, niewiążąca cena detaliczna producenta, jaką wskazał nam nasz dostawca. Wartość procentowa oznacza różnicę pomiędzy naszą ceną a rekomendowaną ceną detaliczną producenta.

ᵃ Regulamin oraz warunki promocji dostępne na stronie www.limango.pl/invite