UE – Deklaracja Zgodności 

Producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności. 

 

Firma: Limango GmbH, Georg-Muche-Str. 1, 80807 München  (aktualizacja adresu od dnia 01.03.2024: Marsstraße 46, 80335 München)

Nazwa przedmiotu: Odzież kąpielowa z ochronąUV 

Numer produktu: 

LAM-SS23-XG-001 Oberteile, LAM-SS23-XG-003 Oberteile, LAM-SS23-XG-006 Oberteile, LAM-SS23-XG-007 Oberteile, LAM-SS23-XG-008 Oberteile, LAM-SS23-XG-018, LAM-SS23-XG-009 Oberteile, LAM-SS23-XG-010, LAM-SS23-XG-011 Oberteile, LAM-SS23-XG-012, LAM-SS23-XG-013 Oberteile, LAM-SS23-XG-017 Oberteile 

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z następującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym: rozporządzenie (UE) 2016/425 – Dyrektywa w sprawie środków ochrony indywidualnej 2001/95/WE – Ogólne bezpieczeństwo produktu 

Deklaruje się zgodność z innymi normami lub aktami normatywnymi, które również dotyczą produktu: 

AS/NZS 4399 

 

Data, Miejsce: Monachium, 16.12.2022 

 

Marisa Mayer 

Marka własna (Kierownik działu)